·
73

entitats han firmat en contra
de la destrucció dels assuts

·
1112

persones han firmat en contra
de la destrucció dels assuts


Imatges que valen més que mil paraulesAssut de la font de la CovetaEl 27 de febrer del 2010, la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana va fer en aquest assut una solta de crancs autòctons per a reintroduir aquesta espècie al curs alt del riu Vinalopó. Els tècnics van explicar als assistents
–que havien estat convidats en una jornada de participació ciutadana– que el lloc era ideal per a la recuperació del cranc valencià per diversos motius: l’alta qualitat de l’aigua, la seua baixa temperatura així com la tranquil·litat del corrent.

Inexplicablement, l’assut de la Font de la Coveta figura dins del projecte de demolició de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que promou el Ministeri de Medi Ambient.

El Toll Blau
Una de les incongruències que presenta el projecte és que la «connectivitat» que pretén el Ministeri de Medi Ambient és del tot impossible. Això s’entén perfectament quan visitem el Toll Blau, un salt d’aigua natural de molta bellesa que sempre ha barrat el pas a qualsevol fauna piscícola entre l’assut de la Font de la Coveta i l’assut de la Borrera.

Aleshores, ¿quin sentit pot tindre intentar crear una «connectivitat» entre la capçalera del riu i el seu curs mitjà quan mai ha existit abans de manera natural?

Assut del molí l’Ombria
En el projecte d’enderrocament del Ministeri figura com assut de la Font del Sapo, però en realitat es tracta de l’assut del molí l’Ombria perquè serveix per a captar l’aigua i conduir-la per una séquia fins aquest molí. Potser és l’assut més emblemàtic i conegut per la bellesa del paisatge on s’ubica.

A Banyeres de Mariola les perspectives de conservació del patrimoni hidràulic són positives, perquè la població aprecia que l’entorn reuneix valors naturals i paisatgístics.

Encara que el projecte inclou accions positives com la neteja de residus del llit del riu i l'eliminació d'espècies vegetals alòctones (ailant i bambú), la Resolución sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto, redactat pel Ministeri, reconeix obertament que «La neteja de lleres i riberes són impactes positius però de manera massiva poden generar erosió i rentat de sòls.» Els propis tècnics del Ministeri afegeixen en la redacció de la seua anàlisi (BOE núm. 178 de divendres 23 de juliol del 2010, Sec. III, pàg. 64690) que «altres actuacions podrien tenir impactes negatius com l'eliminació d'assuts, els tractaments fitosanitaris, etc.»

Assut del molí Sol
Aquest està ubicat a l’alçada del molí Serrella i serveix per a captar l’aigua i conduir-la per una séquia fins el molí Sol. Afortunadament, aquest no figura en el projecte d’eliminació.

Pel que fa a l’objectiu de la «connectivitat», el Ministeri ha calcat la plantilla del projecte a totes les confederacions hidrogràfiques de la península sense diferenciar els rius salmoners del Cantàbric dels rius valencians condicionats pel clima mediterrani com el Vinalopó. I les característiques d'ambdós tipus de rius són molt diferents, des dels tipus de peixos que alberguen fins el règim pluvial i el cabal, atés que rius com el Vinalopó arriben a assecar-se en alguns dels seus trams quan arriba l’estiu.Imatges  |  Notícies  |  Opinió  |  Localització  |  Documents  |  Bibliografia  |  Contacte